Authentic Impact

MMC2023

Tijdsduur: 24:30 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de authenticiteitsschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Intro Authentic Impact

Length of time 23:20 minutes

I hereby warmly welcome you.

Authentic Impact is another name for Authentic Leadership. The word “leadership” can be confusing. People sometimes think it’s about managing, when it is about taking leadership over your own life, allowing you to make a more authentic impact on your environment. This will make you happier and more successful.

My promise is that your impact and happiness will increase if you can embrace the Authentic Impact philosophy and use it in your daily life.

Authentic Impact

Values Layer

Length of time: 11:09 minutes

In this part of the E-learning, we discuss the types of problems/challenges on the values ​​layer and how to tackle them.

Authentic Impact

Authenticity layer

Authentic Impact

Ego Layer

Length of time: 30:06 minutes

In this part of the E-learning we discuss the types of problems/challenges on the norms layer and how you can tackle them.

Authentic Impact

Norms Layer

Authentic Impact

Skills Layer

Length of time: 04:19 minutes

In this part of the E-learning we discuss the types of problems/challenges on the skills layer and how to tackle them.

Authentic Impact

Behavioural Layer

Length of time: 08:52 minutes

In this part of the E-learning we discuss the types of problems/challenges on the behavioural layer and how to tackle them.

Authentic Impact

Environmental Layer

Length of time: 11:38 minutes

In this part of the E-learning we discuss the types of problems/challenges on the environmental layer and how you can tackle them.

Authentic Impact

What a journey!

What a journey!

Course Content

Length of time: 03:06 minutes

You have come to the end of the e-learning, only the journey has actually just started.

Authentic Impact

Wat een reis!

Wat een reis!

Tijdsduur: 03:06 minuten

Je bent aan het einde gekomen van de e-learning, alleen de reis is eigenlijk net gestart.

Authentic Impact

Authenticiteitsschil

Authentic Impact

Waardenschil

Tijdsduur: 11:09 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de waardenschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Egoschil

Tijdsduur: 30:06 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de egoschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Normenschil

Tijdsduur: 40:48 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de normenschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Vaardigheidschil

Tijdsduur: 04:19 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de vaardighedenschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Gedragsschil

Tijdsduur: 08:52 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de gedragsschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Omgevingsschil

Tijdsduur: 11:38 minuten

In dit gedeelte van de e-learning bespreken we de soorten probleemstellingen / uitdagingen op de omgevingsschil en hoe je deze kunt aanpakken.

Authentic Impact

Intro Authentic Impact

Tijdsduur: 23:20 minuten

Hierbij heet ik je van harte welkom.
Authentic Impact is een andere benaming voor Authentiek Leiderschap. Soms werkt het woord ‘leiderschap’ verwarrend. Mensen denken soms dat het gaat over managen, terwijl het juist gaat over het leiderschap nemen over je eigen leven, waardoor je een Authentiekere Impact kunt maken op je omgeving. Hierdoor word je gelukkiger en succesvoller.
Mijn belofte is dat jouw impact en geluksgevoel omhoog gaat als je de filosofie weet te omarmen en er gebruik van maakt in je dagelijkse leven.